DEN HELIGA LIKGILTIGHETEN - låtens bakgrund och tillkomsthistoria

 
På våren 2008 ombads jag medverka på en konstutställning, eftersom den ansvarige kände till att jag höll på med teckning och måleri. Eftersom jag nästan inte hade några alster hemma, satte jag igång med att skapa nya. Det blev tio konstverk i tio tekniker utifrån temat i Frälsarkransens olika pärlor. De bilderna finns att beskåda här. Utställningen blev lyckad och konstverken hamnade sedan i en kartong uppe i mitt vindsförråd.

Våren 2014 blev jag av en slump involverad i en temagudstjänst kring Frälsarkransens pärlor och mina konstverk plockades fram för detta. Sedan skulle varje pärla presenteras av olika personer på olika sätt. Jag ombads ta ansvar för att välja en sång att sjunga om den blå pärlan. Triggad av uppgiften, skrev jag en egen låt om bekymmerslöshet, som jag sedan också framförde. 

Martin Lönnebo har beskrivit bekymmerslöshet som ”Den heliga likgiltigheten”. Ofta är likgiltighet betraktat som moralisk brist eller last, men i ett perspektiv kan detta att släppa taget om allt för en stund, vara en välbehövlig och välsignad dygd.

Därför ville jag i ”Bekymmerslösheten” illustrera känslan av stressfrihet med sinnebilden av att vila på en solsmekt strand.

Kommentera här: