MAMMA MIA! DEN HELIGA MORSANS DAG

 Mamma! MAMMA!!! mamma?

Känns det igen? Det där utropet som kan eka i många hem i både tid och otid. Ett utrop som ofta har en mängd rimliga och orimliga förväntningar inbäddade i sig och det riktas till den förälder som råkar uppbära mammatiteln. Många av oss har under någon period i livet gett röst åt det där utropet (eller liknande) och somliga av er som läser detta har i vuxen ålder fått detta utrop (eller liknande) riktat till er.

Vad är det som är speciellt med mamman? För det tror jag att det är. Speciellt alltså. Inte på så sätt att mammarollen är någon överjordisk existens eller övernaturlig superkraft, men våra kulturella föreställningar kring vad moderskap handlar om, ideal/traditioner/normer osv, gör att vi ofta lägger rätt speciella förväntningar på mödrar.

Idag är det mors dag. En dag då vi manas att lägga fokus på våra mammor och många av våra förväntningar på och föreställningar om mammaskapet kommer i dagen. Både de inre och yttre förväntningarna på vad det innebär att vara mamma är så pass mångahanda och mångskiftande att det i stort sett är omänskligt att leva upp till dem, vilket i och för sig gäller de flesta idealbilder. Kanske säger våra förväntningar på modersrollen mer om oss själva och vår kultur, än vad de säger om själva mamman.

Varför väljer jag att skriva om detta?
Inte för att jag har någon egen erfarenhet av vare sig föräldraskap som modersroll. Men. Likt många har jag både fötts och vuxit upp med både egen mor och andras mödrar. På relativt nära håll har jag upplevt när kvinnliga vänner och bekanta gått in i eller hamnat i denna föräldraroll och vad det kan innebära i både berikande och utmanande avseenden. Kort sagt; jag intresserar mig för denna mänskliga roll som påverkar oss alla, oavsett om vi innehar rollen själva eller ej. 

En knepig grej med mammarollen är detta att skilja mellan sak och person. Att försöka se objektivt på en fråga hjälper oss ju ofta till fördjupade insikter. Men detta är inte så busenkelt när det gäller modersrollen, eftersom funktion och person ofta är djupt sammanflätade med varandra. Inte minst eftersom vi ofta tenderar att förstå moderskapet utifrån den biologiska dimensionen av det. Men det är naturligtvis inte hela sanningen. Det finns så många sätt att vara mamma på. Adoptivmödrar, fostermödrar och medmammor har erfarenhet av vad det innebär att som kvinna axla en modersroll, utan att spela den biologiska huvudrollen som barnafödare. Även om den biologiska biten med graviditet/amning kan vara betydelsebärande, rymmer modersrollen så oändligt många fler skikt.

Som teolog ligger det väldigt nära till hands att lägga märke till hur modersrollen inte sällan påminner om Gud eller det gudomliga (och det finns gott om exempel på religioner, där moderskapet intar en central plats och gestaltas genom gudinnor, myter och olika former av tillbedjan). Alla förväntningar och projektioner som läggs på modersrollen påminner många gånger om människans gudsbilder. Den moraliska auktoriteten som vi å ena sidan är beroende av och å andra sidan vill dölja våra förehavanden för eller understundom revolterar mot. Den som vi förväntar oss både omnipotens och omnipresens av. Den vi spammar med våra bekräftelsebehov. Det där ropet på mamma handlar många gånger om "se mig - hör mig", men lika många gånger om "hjälp mig - lös mina problem". Inte helt olikt den plats som bönen har i religionen. Mamman lovprisas i bästa fall för det hon uträttar åt oss, men kan lika gärna negligeras bara vi fått det vi önskar. Likaså riktas ömsom klander ömsom vädjan när våra behov inte blir tillgodosedda. 

Visst är alla mammor värda all uppmärksamhet och all hyllning idag. Samtidigt finns det något som skaver i mig kring de mer uppskruvade idealiseringarna som ibland kan komma till uttryck i morsdagsfirandet. I Sverige gör kvinnor majoriteten av allt oavlönat hushållsarbete, i synnerhet allt mentalt arbete som planering och ansvarstagande som hänger ihop med föräldrarollen. Ett idealiserande hjälper knappast den snedfördelningen, utan tenderar nog att bevara status quo.

Var går då gränsen mellan sund uppskattning/uppmärksammande och osund idealisering? Det går naturligtvis inte att precisera, men är något att fundera över och vara uppmärksam på. Illvillig exkludering är relativt enkel att upptäcka och agera mot. Välvillig exkludering är däremot mycket försåtligare. De mänskliga roller som ligger utanför maktens/normens centrum, råkar ofta ut för idealisering. En slags kompensation för att rollen i fråga ligger i utkanten, oavsett vilken mänsklig kategori det handlar om (ålder, kön, etnicitet, m fl). 

För att travestera en gammal valaffisch om medalj och pension: Gärna morsdagstårta, men först rättvis föräldraansvarsfördelning. Detta ställer ju också starka krav på att män på allvar både tar och ges mer plats i föräldraansvaret. Tittar man några generationer bakåt, så har det naturligtvis hänt mycket på den fronten, men... det är så otroligt mycket som återstår. 

Ickedestomindre önskar jag att alla som berörs av mödraskap denna dag, både får utrymme för den mångfald av känslor och tankar som Mors dag väcker. Somliga sörjer sin mamma, somliga längtar efter sin mamma, somliga har en konflikt med sin mamma, somliga känner stor tacksamhet för sin mamma.

Till alla mammor säger jag: - Andas in och andas ut. Du är människa och förälder - i den ordningen! 

Avslutningsvis har jag gjort en liten spellista på Spotify som i någon mån speglar de olika föreställningar och förväntningar som relaterar till modersrollen. Lyssna gärna. Vad säger dessa låtar dig om perspektiv på mammaskapet?

1. Din mamma hon minns - Doris Svensson

2. Mamma är lik sin mamma - Siw Malmkvist

3. Mors lilla lathund - Maria Persson & Pär Sundberg

4. Mama I'm coming home - Ozzy Osbourne

5. Violer till mor - Bertil Boo

6. Mama - Toto

7. Mother - The Police

8. Mamma - Laleh

9. Befrielsen är nära - Jösses flickor

10. Does your mother know - ABBA

11. Mother - John Lennon

12. Kära mor - Göingeflickorna

13. Une Mère - Lynda Lemay

14. Fri - Charlotte Höglund

15. What have they done to my song, Ma - Nina Simone

16. Viva la mamma - Edoardo Bennato

17. Jag ska måla hela världen lilla mamma - Julia Kedhammar

18. Mother - Pink Floyd

19. Min mor sa till mej - Orup

20. Mutter - Rammstein

21. Madre mia - Gypsy Kings

 

Kommentera här: