EN SVENSK DRÖM I TRETAKT - låtens bakgrund och tillkomsthistoria

 
”Potzdamer platz” skrev jag på vårkanten 2009 och den är speciell för mig på flera sätt. 

A) Dels därför att det rör sig om en vals, d v s 3/4-takt. De flesta låtar jag skrivit handlar oftast om pop/rock i ett ganska standardiserat 4/4-format. Vals är en intressant genre som finns i en mängd varianter; wienervals, bostonvals, gammalvals, countryvals, jazzvals, valsvisa m m. Popvals är ingen vanlig variant, men den förekommer och själv är jag väldigt förtjust i den. 

B) Dels därför att i och med ”Potzdamer platz” var det första gången på många år som jag skrev en låttext på svenska. Som tonåring blev det ömsom svenska, ömsom engelska i mina första låtskrivarförsök. Under studietiden i Uppsala på 90-så blev det svenska för hela slanten när jag skrev låtar. Vid 2000-talets början bodde jag i Umeå och då ville jag försöka skriva mer på engelska, så mellan 2002-2004 blev det många rocklåtar på engelska och efter flytten till Stockholm 2005 blev det mest akustiska låtar på engelska 2007-2010. Sedan 2011 skriver jag mest på svenska igen och det började egentligen med ”Potzdamer platz”. Texten är inte så värst sofistikerad, utan handlar om mänsklig längtan efter att kunna försonas, med Berlinmuren som metafor för konflikt och försoning.

C) Dels därför att ”Potzdamer platz” kom till mig i sömnen. Precis som sångtexten ger sken av att handla om en dröm, upplevde jag en valsmelodi i en dröm. Så snart jag vaknade, skyndade jag mig att plocka ut melodin på gitarr. Därefter plitade jag ner en text och spelade in den snabbt för att ha den dokumenterad. Det hela gick på en timme. Sedan dess har texten och arrangemanget modifierats ett par gånger, men till 95% är det samma drömsång som jag yrvaket försökte hålla kvar i minnet. Mattias Jagell insisterade på att låten skulle ha ett gitarrsolo, vilket jag först inte hade tänkt, så för detta är jag honom ett stort TACK skyldig. Gitarrsolo gör sig verkligen inte i alla låtar, men här tycker jag att det faktiskt passar.

Kommentera här: