SAMTIDSANDAN & KONTROLLHELVETET - låtens bakgrund och tillkomsthistoria

”En färd ut i det fria” var från början inte tänkt som en syntlåt. Från början spelades den in i en naken akustisk version med enbart sång och gitarr. Sedan testade jag göra den i olika skepnader; pop, rock och electronica. Själv gillade jag den sistnämnda allra bäst och gick därför vidare med den. Även om slutresultatet kan påminna om en Plastic Bertrand-pastisch, anser jag att texten funkar bäst med den syntetiska ljudbilden.

Texten är, trots det banala formatet, min uppfattning av vissa företeelser som kännetecknar samtiden. Den stundtals krampaktiga fokuseringen på kontroll, mätbarhet och resultat är exempel på detta. Dessa samtidsyttringar ges ibland status som närmast självklara ideal, vilket givetvis kan och bör problematiseras.

 En kultur som enbart värderar kontroll/mätbarhet dräneras på såväl livsmening som livsglädje. En sådan tillvaro framstår som blodfattig och syntetisk. För mig är livet djupast sett ett mirakel, en gåva eller varför inte en färd ut i det fria. Därför brukar jag ofta vilja utmana ideal som binder, tvingar och låser.

Kommentera här: